|

Máy Đứng Daiwa


Tên Máy  Bạc Đạn  Tốc Độ Vòng Quay Sức Chứa Dây  Tr..

2,800,000 VNĐ

Tên Máy  Bạc Đạn  Tốc Độ Vòng Quay Sức Chứa Dây  Lự..

2,090,000 VNĐ

Tên Máy  Bạc Đạn  Tốc Độ Vòng Quay Sức Chứa Dây  Lự..

3,400,000 VNĐ

Tên Máy  Bạc Đạn  Tốc Độ Vòng Quay Sức Chứa Dây  Lự..

18,000,000 VNĐ

Model Retrieve Ratio Gear Ratio Weight Max drag Line Capacit..

1,100,000 VNĐ

  Tên Máy  Bạc Đạn  Tốc Độ Vòng Quay Sức Chứa Dây  Lực Tải  Trọ..

4,150,000 VNĐ

Tên Máy  Bạc Đạn  Tốc Độ Vòng Quay Sức Chứa Dây  Lự..

970,000 VNĐ

Model Retrieve Ratio Gear Ratio Weight Max drag Line Capacit..

600,000 VNĐ

Tên Máy  Bạc Đạn  Tốc Độ Vòng Quay Sức Chứa Dây  Lự..

950,000 VNĐ

Tên Máy  Bạc Đạn  Tốc Độ Vòng Quay Sức Chứa Dây  Lự..

780,000 VNĐ

Model Bearing Gear Ratio Line Capacity (mm/ Lb - Yards) ..

780,000 VNĐ

Tên Máy  Bạc Đạn  Tốc Độ Vòng Quay Sức Chứa Dây  Lự..

1,400,000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)