|

Chính sách đổi trả

Chính sách về đổi trả hàng là gì?

Chúng tôi sẽ chấp nhận trả lại hàng hóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng. 

 

·         Còn trong tình trạng ban đầu, còn đầy đủ tem, nhãn mác.

·         Chưa qua giặt, ủi hoặc bị bẩn, hư hỏng.

·         Hoàn trả sản phẩm trong bao bì có dán mã sản phẩm bên ngoài.

·         Hoàn trả sản phẩm cùng Hóa đơn tại cửa hàng.

Tôi có phải trả tiền vận chuyển sản phẩm đổi trả không?

Topbags.vn sẽ chịu toàn bộ  chi phí cho hàng hóa bị lỗi hoặc hàng gửi sai.


Làm cách nào để sắp xếp việc trả lại hàng bị lỗi hoặc hàng hoá bị sai?

·              Bạn sẽ cần liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại info@topbags.vn để sắp xếp việc đổi trả hàng cho bạn.

·              Hoặc liên hệ: 0933.008.940